home » SuspensionsRemovals
RSS data feed
Временно спиране или прекратяване от търговия за съответния ден.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=SuspensionsRemovals&tradedate=2019-08-15


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=SuspensionsRemovals&tradedate=2019-08-15