home » RTS27Report1
RSS data feed
Отчет 1 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за мястото на търговия и финансовите инструменти.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report1&tradedate=2018-01-18


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report1&tradedate=2018-01-18