home » RTS27Report7
RSS data feed
Отчет 7 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за спред и дълбочина на активните поръчки към референтни моменти.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report7&tradedate=2018-01-18


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report7&tradedate=2018-01-18