home » FinancialCoefficnts
RSS data feed
FinancialCoefficnts - Информация за финансовите коефициенти на всички дружества, регистрирани за търговия на Официален пазар на акции, Сегменти 'А' и 'В', и на Неофициален пазар на акции, Сегмент 'А'.


Информацията се генерира след 14:30 ч. и включва: дружество, дата на изчисление, P/E, P/S, P/B, P/EBIT, ROA, ROA (EBIT), ROE, ROE (EBIT), COL, DER, TA, дата на счетоводния отчет; P/E con, P/S con, P/B con, P/EBIT con, ROA con, ROA (EBIT) con, ROE con, ROE (EBIT), COL con, DER con, TA con, дата на консолидирания отчет през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsWeek
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsMonth


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsWeek
 3. http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsMonth
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsWeek
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsMonth
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<pubDate>DATE</pubDate>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 	
	<bse:nameEN>NAME_EN</bse:nameEN> 
	<bse:type>TYPE</bse:type> 
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment>
	<bse:marketSegment_EN>MARKET SEGMENT_EN</bse:marketSegment_EN>
	<bse:cons_date>CON_DATE</bse:cons_date> 
	<bse:noncons_date>NONCON_DATE</bse:noncons_date>
	<bse:p_e_cons>P/E CONS</bse:p_e_cons> 
	<bse:p_e_noncons>P/E NONCONS</bse:p_e_noncons> 
	<bse:p_s_cons>P/S CONS</bse:p_s_cons> 
	<bse:p_s_noncons>P/S NON CONS</bse:p_s_noncons> 
	<bse:p_b_cons>P/B CONS</bse:p_b_cons> 
	<bse:p_b_noncons>P/B NONCONS</bse:p_b_noncons> 
	<bse:roa_cons>ROA CONS</bse:roa_cons> 
	<bse:roa_noncons>ROA NONCONS</bse:roa_noncons> 
	<bse:roe_cons>ROE CONS</bse:roe_cons> 
	<bse:roe_noncons>ROE NON CONS</bse:roe_noncons> 
	<bse:p_ebit_cons>P/EBIT_CONS</bse:p_ebit_cons> 
	<bse:p_ebit_noncons>P_EBIT_NONCONS</bse:p_ebit_noncons> 
	<bse:roa_ebit_cons>ROA EBIT CONS</bse:roa_ebit_cons> 
	<bse:roa_ebit_noncons>ROA_EBIT_NONCONS</bse:roa_ebit_noncons> 
	<bse:roe_ebit_cons>ROE_EBIT_CONS</bse:roe_ebit_cons> 
	<bse:roe_ebit_noncons>ROE_EBIT_NONCONS</bse:roe_ebit_noncons> 
	<bse:der_cons>DER_CONS</bse:der_cons> 
	<bse:der_noncons>DER_NONCONS</bse:der_noncons> 
	<bse:col_cons>COL_CONS</bse:col_cons> 
	<bse:col_noncons>COL_NONCONS</bse:col_noncons> 
	<bse:ta_cons>TA_CONS</bse:ta_cons> 
	<bse:ta_noncons>TA_NONCONS</bse:ta_noncons> 
  </item> 
 </channel>
</rss>


http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts&action=extend

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>  
     <title>Кремиковци АД-София</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:isin>KREM</bse:isin>  
     <bse:nameEN>Kremikovtzi AD-Sofia</bse:nameEN> 
     <bse:type>C</bse:type> 
     <bse:marketSegment>Неофициален Пазар на акции сегмент "A"</bse:marketSegment>
     <bse:marketSegment_EN>Unofficial Market Equities "A"</bse:marketSegment_EN>
     <bse:cons_date> </bse:cons_date> 
     <bse:noncons_date>2007-09-30</bse:noncons_date>
     <bse:p_e_cons> </bse:p_e_cons> 
     <bse:p_e_noncons> </bse:p_e_noncons> 
     <bse:p_s_cons> </bse:p_s_cons> 
     <bse:p_s_noncons> </bse:p_s_noncons> 
     <bse:p_b_cons> </bse:p_b_cons> 
     <bse:p_b_noncons>.21</bse:p_b_noncons> 
     <bse:roa_cons> </bse:roa_cons> 
     <bse:roa_noncons> </bse:roa_noncons> 
     <bse:roe_cons> </bse:roe_cons> 
     <bse:roe_noncons> </bse:roe_noncons> 
     <bse:p_ebit_cons> </bse:p_ebit_cons> 
     <bse:p_ebit_noncons> </bse:p_ebit_noncons> 
     <bse:roa_ebit_cons> </bse:roa_ebit_cons> 
     <bse:roa_ebit_noncons> </bse:roa_ebit_noncons> 
     <bse:roe_ebit_cons> </bse:roe_ebit_cons> 
     <bse:roe_ebit_noncons> </bse:roe_ebit_noncons> 
     <bse:der_cons> </bse:der_cons> 
     <bse:der_noncons>1.84</bse:der_noncons> 
     <bse:col_cons> </bse:col_cons> 
     <bse:col_noncons>1.15</bse:col_noncons> 
     <bse:ta_cons> </bse:ta_cons> 
     <bse:ta_noncons> </bse:ta_noncons>  
   </item>
  </channel>
</rss>