home » Constituents
RSS data feed
Constituents - Информация за измененията в стойността на индексите през текущата търговска сесия.


Информацията се получава след края на търговската сесия през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME OF INDEX</title>
	<pubDate>DATE AND TIME</pubDate>
	<bse:priceOpen>OPEN VALUE</bse:priceOpen> 
	<bse:priceClose>CLOSE VALUE</bse:priceClose> 
	<bse:priceLow>LOW VALUE</bse:priceLow> 
	<bse:priceHigh>HIGH VALUE</bse:priceHigh> 
	<bse:tradedValue>TRADED VALUE</bse:tradedValue>
	<bse:tradedVolume>TRADED VOLUME</bse:tradedVolume> 
	<bse:marketValue>MARKET VALUE</bse:marketValue> 
	<bse:numRisers>NUMBER RISERS</bse:numRisers> 
	<bse:numRallers>NUMBER FALLERS</bse:numRallers> 
	<bse:numUnchanged>NUMBER UNCHANGED</bse:numUnchanged> 
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>     
     <title>BGREIT</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:priceOpen>96.63</bse:priceOpen> 
     <bse:priceClose>95.04</bse:priceClose> 
     <bse:priceLow>94.12</bse:priceLow> 
     <bse:priceHigh>96.63</bse:priceHigh> 
     <bse:tradedValue>77488.92</bse:tradedValue>
     <bse:tradedVolume>39725</bse:tradedVolume> 
     <bse:marketValue>640119336.87</bse:marketValue> 
     <bse:numRisers>3</bse:numRisers> 
     <bse:numRallers>4</bse:numRallers> 
     <bse:numUnchanged>5</bse:numUnchanged> 
   </item>
   <item>     
     <title>BGTR30</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:priceOpen>844.74</bse:priceOpen> 
     <bse:priceClose>842.41</bse:priceClose> 
     <bse:priceLow>837.18</bse:priceLow> 
     <bse:priceHigh>855.9</bse:priceHigh> 
     <bse:tradedValue>4791382.41</bse:tradedValue>
     <bse:tradedVolume>358838</bse:tradedVolume> 
     <bse:marketValue>10190258919.38</bse:marketValue> 
     <bse:numRisers>23</bse:numRisers> 
     <bse:numRallers>7</bse:numRallers> 
     <bse:numUnchanged>0</bse:numUnchanged> 
   </item>
   <item>     
     <title>SOFIX</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:priceOpen>1280.73</bse:priceOpen> 
     <bse:priceClose>1268.74</bse:priceClose> 
     <bse:priceLow>1261.73</bse:priceLow> 
     <bse:priceHigh>1296.8</bse:priceHigh> 
     <bse:tradedValue>5448922.32</bse:tradedValue>
     <bse:tradedVolume>289811</bse:tradedVolume> 
     <bse:marketValue>8643130682.43</bse:marketValue> 
     <bse:numRisers>16</bse:numRisers> 
     <bse:numRallers>3</bse:numRallers> 
     <bse:numUnchanged>0</bse:numUnchanged> 
   </item>
   <item>     
     <title>BGBX40</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:priceOpen>357.82</bse:priceOpen> 
     <bse:priceClose>356.99</bse:priceClose> 
     <bse:priceLow>351.13</bse:priceLow> 
     <bse:priceHigh>368.19</bse:priceHigh> 
     <bse:tradedValue>5539315.25</bse:tradedValue>
     <bse:tradedVolume>408521</bse:tradedVolume> 
     <bse:marketValue>11143498946.04</bse:marketValue> 
     <bse:numRisers>32</bse:numRisers> 
     <bse:numRallers>7</bse:numRallers> 
     <bse:numUnchanged>1</bse:numUnchanged> 
   </item>
  </channel>
</rss>