home » APAReports
RSS data feed
Отчет ОМП сделки за съответния ден.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=APAreports&tradedate=2018-11-18


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=APAreports&tradedate=2018-11-18