home » Weightings
RSS data feed
Weightings - Данни за теглата на техните компоненти при формиране на съответната стойност за деня.


Информацията се получава след края на търговската сесия през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
		<title>NAME OF COMPANY</title>
		<pubDate>INF_DATE</pubDate>
		<bse:isin>ISIN</bse:isin> 
		<bse:numShares>NUMBER OF SHARES</bse:numShares> 
		<bse:priceOpen>OPEN PRICE</bse:priceOpen> 
		<bse:priceClose>CLOSE PRICE</bse:priceClose>
		<bse:priceMin>MIN PRICE</bse:priceMin>
		<bse:priceMax>MAX PRICE</bse:priceMax> 
		<bse:tradedVolume>TRADED VOLUME</bse:tradedVolume> 
		<bse:marketValue>TRADED VALUE</bse:marketValue> 
		<bse:weight>WEIGHT</bse:weight> 
		<bse:ffFactor>FREE FLOAT FACTOR</bse:ffFactor>
		<bse:weightFactor>WEIGHT FACTOR</bse:weightFactor>    
		<bse:indexName>NAME OF INDEX</bse:indexName> 
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>     
     <title>Chimimport AD-Sofia</title>
     <pubDate>2008-05-20</pubDate>
     <bse:isin>BG1100046066</bse:isin> 
     <bse:numShares>149999984</bse:numShares> 
     <bse:priceOpen>11.02</bse:priceOpen> 
     <bse:priceClose>11.08</bse:priceClose>
     <bse:priceMin>10.867</bse:priceMin>
     <bse:priceMax>11.6</bse:priceMax> 
     <bse:tradedVolume>123732</bse:tradedVolume> 
     <bse:marketValue>1661999822.72</bse:marketValue> 
     <bse:weight>.6899</bse:weight> 
     <bse:ffFactor>1</bse:ffFactor>
     <bse:weightFactor>1</bse:weightFactor> 
     <bse:indexName>BG40</bse:indexName> 
   </item>
   ........
  </channel>
</rss>