home » CloseInf
RSS data feed
CloseInf - Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки през деня.


Информацията се получава след края на търговската сесия през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>ID</title>
	<pubDate>DATE AND TIME</pubDate>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin>
	<bse:openPrice>OPEN PRICE</bse:openPrice> 
	<bse:closePrice>CLOSE PRICE</bse:closePrice> 
	<bse:minPrice>MIN. PRICE</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>MAX. PRICE</bse:maxPrice> 
	<bse:avgPrice>AVG. PRICE</bse:avgPrice>
	<bse:volume>VOLUME</bse:volume> 
  </item>    
 </channel>
</rss>
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf&action=extend
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description>short infoto na lubo</description>
  <language>bg</language>
  <image>
   <url>http://rss.bse-sofia.bg/img/bseLogo.gif</url>
   <title>RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg</link>
   <width>xxx</width>
   <height>xxx</height>
  </image>
  <generator>BSE - RSS generator</generator>
  <webMaster>it@bse-sofia.bg</webMaster>  
  <item>
	<title>15869202</title>
	<pubDate>2008-04-21 09:11:54</pubDate>
	<link>http://bse-sofia.bg/?page=Quotes+Info&isin=121345689&action=Trades</link> 
	<bse:isin>121345689</bse:isin>
	<bse:openPrice>12500</bse:openPrice> 
	<bse:closePrice>12500</bse:closePrice> 
	<bse:minPrice>12500</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>12500</bse:maxPrice> 
	<bse:avgPrice>12500</bse:avgPrice>
	<bse:volume>30000000</bse:volume>   
  </item>  
 </channel>
</rss>