home » ListOfCompanies
RSS data feed
ListOfCompanies - На разположение на абоната са данни за името, борсовия код, ‘ISIN CODE’, новия борсов код в Xetra..


Информацията е на разположение на абоната веднага на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ListOfCompanies


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=ListOfCompanies
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ListOfCompanies
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	 <title>NAME</title>
	 <bse:isin>ISIN CODE</bse:isin> 
	 <bse:shortCode>SHORT CODE</bse:shortCode> 
	 <bse:secnum>SECNUM</bse:secnum> 	  
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" encoding="windows-1251" 
		xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
	<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
	<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
	<description></description>
	<item>			 
	 <title>Албена АД-к.к. Албена</title>
	 <bse:isin>BG11ALBAAT17</bse:isin> 
	 <bse:shortCode>6AB</bse:shortCode> 
	 <bse:secnum>ALB</bse:secnum>
	</item> 
	....... 
 </channel>
</rss>